Sunday, July 26, 2009

Recurs la istorie. Cetatea Nouă a Romanului nu merită restaurată?


    26.07.2009


În România există în prezent trei cetăţi medievale moldoveneşti cu ziduri de piatră, Cetatea Sucevei, Cetatea Neamţului şi Cetatea Nouă a Romanului.
Primele două cetăţi sunt într-o stare de conservare mult mai bună decât Cetatea Nouă a Romanului şi s-au bucurat şi în ultimele decenii de programe de conservare şi reconstruire, beneficiind de sprijin din partea statului şi a puterii locale, sunt prinse în circuitul turistic şi se bucură de o notorietate meritată.
În acelaşi timp, Cetatea Nouă a Romanului a intrat complet în uitare, nebeneficiind de nici un fel de programe de protecţie, ca să nu mai vorbim de programe de restaurare. Aflată în perioada comunistă în vecinătatea unui important poligon de tancuri din România, obiectiv secret care a determinat regimul să neglijeze complet şi intenţionat cetatea, precum şi în vecinătatea satului Gâdinţi, Cetatea Nouă a suferit distrugeri permanente prin furturile de piatră de râu din zidurile acesteia.
In anul 2004, anul centenar Ştefan cel Mare, s-a discutat timid despre conservarea şi restaurarea Cetăţii Noi a Romanului, dar din păcate nu s-a ăntreprins absolut nimic concret, deşi era cetatea care avea nevoie cel mai mult de acţiuni de conservare.
Constatăm că autorităţile locale din Suceava şi Târgu Neamţ au pregătit programe de restaurare a cetăţilor din cele două oraşe.
Astfel, Cetatea Neamţului a fost restaurată printr-un proiect european în valoare de circa trei milioane de euro. Lucrările au fost efectuate în perioada martie 2007-iulie 2009, realizându-se cu această ocazie şi un număr de 21 de spaţii muzeale în cadrul cetăţii.
Cetatea de Scaun a Sucevei va beneficia în anul 2009 de lucrări de reabilitare, costurile fiind finanţate prin Programul Operaţional Regional. Proiectul numit "Cetatea medievală a Sucevei - un monument de arhitectură al Europei creştine" va avea o valoare mult mai mare decât proiectul de la Târgu Neamţ, respectiv aproximativ 14 milioane de euro. Proiectul este realizat în parteneriat de Primăria şi Consiliul Judeţean Suceava.
Recent s-a aflat că administraţia locală de la Gâdinţi a inceput să defrişeze vegetaţia crescută în zona Cetăţii
Romanului în urma unei cereri a Direcţiei de Cultură Neamţ, deşi aceasta ar putea ănsemna distrugeri suplimentare pentru cetatea aflată ăn suferinţă.
Pentru salvarea Cetăţii Noi a Romanului se impune intervenţia autorităţilor şi ăn primul rând a Consiliului Local Roman, chiar dacă acesta şi-a motivat neintervenţia datorită faptului că Cetatea Nouă a Romanului este situata pe teritoriul unei comune ănvecinate, deoarece este evident că autorităţile locale ale comunei Gâdinţi nu dispun de capacitatea financiară şi organizatorică de a susţine un astfel de proiect. Ar fi desigur necesar şi sprijinul Consiliului Judeţean Neamţ, al Ministerului Culturii, dar şi al Arhiepiscopiei Romanului.
Trebuie să spunem că acest demers ar trebui făcut din respect pentru istoria oraşului Roman şi a marelui ctitor al cetăţii, dar ar trebui să se înţeleagă clar şi faptul că restaurarea şi introducerea în circuitul turistic a Cetăţii Noi a Romanului ar însemna un sprijin pentru economia locală si totodată un sprijin pentru creşterea notorietăţii oraşului Roman.

Wednesday, July 15, 2009

Imn pentru Liceul 2

Stefania Bajura

      Am aflat că ne-am despărţit pentru totdeauna de doamna profesoară Ştefania Bajura, profesorul eminent şi directorul emblematic al Liceului 2 din Roman, fost Sturza Cantacuzino, director adjunct apoi al Liceului Roman Vodă când acesta din urmă a înglobat Liceul 2. Din fericire pentru noi, cei care am avut şansa să-i fim elevi, doamna Ştefania Bajura nu a fost doar profesorul excepţional de literatură română, ci dascălul pentru care adevărul a fost cel mai important lucru. "Eu sunt o bucovineanca aprigă", ne-a spus zâmbind doamna profesoara cândva, şi ne gândim la efortul uriaş de stabilire a reperelor morale, când literatura şi critica literară au constituit instrumente antisistem, în vremurile grele în care doamna Ştefania Bajura a îndrumat generaţiile de elevi. 
      "Pentru noi, Liceul numarul 2 a însemnat o mare familie a profesorilor şi a elevilor. Viaţa spirituală era foarte bogată, era o viaţă spirituală care lipseşte astăzi din şcolile româneşti. Era o viaţă spirituală prin care foarte mulţi dintre voi v-aţi putut apropia de adevăratele valori umane. Daţi-mi voie să vă spun că în viaţă sunt câteva valori pe care şcoala noastră le-a cultivat: iubirea faţă de părinţi şi copii, adevărul, cinstea absolută şi bunătatea. Fără bunătate şi fără iubire, observaţi şi voi, societatea este tot mai săracă pe plan spiritual. Fără cultivarea marilor valori morale lumea în care trăim este tot mai săracă şi se îndreaptă tot mai mult către declin. Să vă binecuvânteze Dumnezeu în toate faptele voastre bune şi să nu îi uitaţi niciodată pe cei care v-au călăuzit paşii," spunea doamna profesoară în anul 2007 la intâlnirea cu absolvenţii promoţiei 1977 a Liceului Real Umanist numărul 2 din Roman. 

Liceul Ghica Sturza - Liceul 2 Liceul Ghica Sturza - Liceul 2
Liceul Ghica Sturza - Liceul 2 Liceul Ghica Sturza - Liceul 2